Witamy

Przetarg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: Sukcesywne dostawy gazu płynnego
oraz montaż i dzierżawa zbiorników z wyposażeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Zakopanem.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578384-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Krajowy numer identyfikacyjny
49057352600000, ul. ul. Janosówka , 34500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18
20 118 26, e-mail sp4zakopane@wp.pl, faks 18 20 118 26.
Adres strony internetowej (url): sp4zakopane@edupage.org
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-gaz_Szp_nr_4.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
    34-500 Zakopane, ul. Janosówka 15A, 15B
  • tel/fax 18 201 18 26

Galeria zdjęć