Witamy

Historia Olczy Patron

O szkole

Historia Olczy

    Pierwsza wzmianka o Olczy jako osobnej miejscowości, pochodzi z 1629r. Natomiast Olczę łącznie z Zakopanem wymieniają kroniki od 1676 r. Olczanie nigdy niezaniedbywali podkreślania swej odrębności od Zakopanego. Pierwszy zakopiański proboszcz, ks. Józef Stolarczyk, na wielu stronach kroniki parafialnej podkreślał niechęć tej dzielnicy do prac publicznych na rzecz kościoła czy gminy. Niemniej w 1861 r. doprowadził do założenia filii szkoły parafialnej: "...ponieważ Olcza jest oddaloną i tamte dzieci w zimie uczęszczać nie mogą, a że ku kościołowi - dlatego prywatnie rozporządziłem, aż 49 reńskich pobiera nauczyciel przy kościele, zaś 12 reńkich austriackiej waluty wypłaca Gmina Zakopane nauczycielowi w Olczy, gdzie równie filialną szkołę ustanowiłem - aby i ta część parafii odłogiem nie leżała. Dotąd równie uczęszczam - pierwszego roku wskrzeszenia tej szkoły zapłaciłem sam nauczyciela - gdyż Olczanie nie jeno nic dać nie chcieli - ale się szkoły obawiali - później przekonawszy się o korzyści nieco - do wyżej wspomnianych 12 RAW sami dopłacają"
     Początkowo oświata była szerzona w chacie nauczyciela i dopiero szkołę z prawdziwego zdarzenia "...wybudował ze swojego drzewa, popłacił robotników i urządził ją lepszą jak w Zakopanem..." hrabia Władysław Zamoyski. Służyła ona do 1958 r. kiedy to budynek spłonął. Do odbudowanej na zgliszczach szkoły młodzież uczęszczała jeszcze kilkanaście lat.
    Prawdziwy rozkwit szkoła na Olczy zaczęła przeżywać od 1886 r., kiedy to nauczycielem, a potem kierownikiem został Władysław Roszek. Jego czterdziestoletnia praca doprowadziła do likwidacji analfabetyzmu, spowodowała też znaczne złagodzenie obyczajów. Ten niezwykły człowiek był także oddanym społecznikiem:
            *  założycielem kółka rolniczego i jednostki straży pożarnej,
             * działaczem Towarzystwa Tatrzańskiego,
            * sekretarzem Komisji Klimatycznej,
            * radnym,
            * cenionym ogrodnikiem i świetnym pszczelarzem.
     Nową, wygodną szkołę z przedszkolem i domem nauczyciela oddano do użytku w 1977 r. Równocześnie nadano jej imię Borysa Wigilewa - rosyjskiego rewolucjonisty i meteorologa, zmarłego i pochowanego w Zakopanem.
      Na wniosek Komitetu Rodzicielskiego w 1989 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu wyraziło zgodę na zmianę patrona.    W 1995 r. społeczność olczańska rozpoczęła starania o nadanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ceremonia połączona z wręczeniem sztandaru i odsłonięciem tablicy pamiątkowej odbyła się w Dniu Niepodległości 1997 r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
    34-500 Zakopane, ul. Janosówka 15A, 15B
  • tel/fax 18 201 18 26

Galeria zdjęć