Witamy

Historia Olczy Patron

O szkole

Patron

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI (1867 - 1935)

"Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska - być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo."

Mąż stanu, czołowy działacz niepodległościowy, jeden z głównych organizatorów niepodległego państwa polskiego i później jego przywódca. Od wczesnej młodości związał się z ruchem socjalistycznym i niepodległościowym. Pięć lat przebywał na zesłaniu na Syberii. Był jednym z przywódców PPS oraz redaktorem naczelnym "Robotnika".
W latach 1908-14 był organizatorem oddziałów strzeleckich w Galicji. Podczas I wojny światowej organizował Legiony Polskie i dowodził I Brygadą oraz powołał Polską Organizację Wojskową.
W latach 1918-22 sprawował najwyższą władzę w odradzającej się Polsce jako Naczelnik Państwa. Dowodził wojskiem polskim w zwycięskiej wojnie polsko-radzieckiej.

Od 1920 r. Piłsudski był Marszałkiem Polski i zwierzchnikiem sił zbrojnych.Cieszył się uznaniem, autorytetem i sympatią znacznej części społeczeństwa polskiego, w którym legenda Piłsudskiego jako wytrwałego i zwycięskiego bojownika o niepodległość Polski była bardzo żywa. Świadczyła o tym m.in. ogromna manifestacja narodowa podczas jego pogrzebu.

Pochowany został na Wawelu w podziemiach katedry krakowskiej.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
    34-500 Zakopane, ul. Janosówka 15A, 15B
  • tel/fax 18 201 18 26

Galeria zdjęć